Privacybeleid

Digital Stars NV hecht belang aan uw privacy.

In geval de u om persoonlijke informatie gevraagd wordt:
De verantwoordelijke voor de verwerking, Digital Stars NV, Veldkant 33a, 2550 Kontich, België respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

 

Welke gegevens worden verzameld?

Digital Stars nv kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar www.amazus.be gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Deze gegevens worden automatisch verzameld door middel van cookies en andere automatische hulpmiddelen?

Dit maakt het ons mogelijk om de website: www.amazus.be, permanent te optimaliseren voor u en de andere gebruikers.

 

Doel van de verwerking van gegevens

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor volgende doeleinden:

  • De gebruiker de verschillende diensten aangeboden op de Website te kunnen leveren
  • Het doen van marktonderzoek ter verbetering van de technische en inhoudelijke kwaliteit van de diensten;
  • Het verstrekken van informatie aan de gebruiker en het doen van aanbiedingen aan de gebruiker
  • Na de gegevens anoniem te hebben gemaakt, statistieken op te maken of enquêtes uit te voeren met betrekking tot het aantal bezoeken van de verschillende onderdelen van de Website

 

Mededeling aan derden

Uw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden of gebruikt voor doeleinden van direct marketing, tenzij Digital Stars nv hiervoor de expliciete voorafgaande toestemming heeft verkregen van de gebruiker (“opt-in”) en met uitzondering van de gegevens meegedeeld aan de technische dienstverleners van Digital Stars nv om de levering van diensten aangeboden op de website toe te laten.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door verzending van een e-mail aan hello@amazus.be.

In geen geval kan Digital Stars nv verantwoordelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die door een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens voortkomt.

 

Recht van toegang en verbetering tot en van uw gegevens

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie en schrapping van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Digital stars nv, Veldkant 33a, 2550 Kontich, België of via hello@amazus.be gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig of gewenst, kunt u ook vragen bepaalde gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: u kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan u zich steeds richten tot Digital Stars NV, Veldkant 33a, 2550 Kontich, België, hello@amazus.be.

U mag heeft bovendien het recht tot verzet tegen verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen uit te oefenen door: mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Digital stars nv, Veldkant 33a, 2550 Kontich, België of via hello@amazus.be te verzenden.

U kan zich echter niet verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van contractuele verplichtingen.

 

Het gebruik van “cookies”

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden.

Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

www.amazus.be maakt gebruik van volgende cookies:

  • ‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog: een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.
  • ‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in.
  • Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.

De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.