Algemene voorwaarden

Het gebruik van de website https://amazus.be – hierna kortweg de website genoemd – van Digital Stars nv – is onderworpen aan de hierna opgenomen voorwaarden. U wordt geacht hiervan kennis te nemen en de voorwaarden zonder enig voorbehoud te aanvaarden.

Algemeen

Deze website is eigendom van Digital Stars NV
Veldkant 33a, 2550 Kontich
E-mail: hello@amazus.be
Ondernemingsnummer: BTW BE 0676 562 330
Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Bespreking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Digital Stars NV levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn.
Ondanks deze inspanningen geeft Digital Stars nv geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren of een mail sturen naar hello@amazus.be. Digital Stars nv behoudt echter het recht om de gesuggereerde wijzigingen al dan niet uit te voeren.

Digital stars nv kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Digital Stars nv behoudt zich daarbovenop het recht voor om zijn diensten, ongeacht de reden en op elk moment zonder voorafgaande waarschuwing, te wijzigen of te onderbreken. Digital Stars nv behoudt zich eveneens het recht voor om de huidige gebruiksvoorwaarden eenzijdig te veranderen. Indien de gebruikers over eventuele wijzigingen willen worden ingelicht, raden wij hen aan om de voorwaarden regelmatig te herlezen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement van Antwerpen bevoegd.